CLAUDIE BEUSEN VOEDINGS - en GEWICHTSCONSULENTE

Voor een persoonlijk voedingsadvies

PRIVACY VERKLARING

Voedingsadvies Claudie Beusen-Lemmens (hierna te noemen ik) is gevestigd aan Kleverstraat 15 6333 AA te Schimmert. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.claudiebeusen.nl,
telefoonnummer: 045-4042630 of 06-23839519,
e-mail: info@claudiebeusen.nl

Mijn praktijk betreft een éénmanszaak waardoor ik zelf de Functionaris Gegevensbescherming van mijn praktijk ben.

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
 • Gezondheid
Ik verwerk uw persoonsgegevens om een zo goed mogelijk voedingsadvies op maat te maken.
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Ik bewaar uw persoonsgegevens 15 jaar, vanaf het laatste consult.
Ik verstrek uitsluitend noodzakelijke gegevens aan derden, alleen met uw toestemming, als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten:
 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@claudiebeusen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u uw verzoek te ondertekenen en tevens een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Ik zal zo snel mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen vier weken.
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@claudiebeusen.nl.